Gratis thuislevering vanaf €100

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
De gegevens van de verkoper
NAAM BEDRIJF: Ermano's Shoes And Fashion
E-mailadres: mireilledugardijn@icloud.com
Adres: Dorpsstraat 3, 8680 Koekelare

Tel: 0474/819 787
Btw nummer: BE 0859345665

Toepasselijkheid & Voorwaarden
Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons als (Web)winkelier aan jou als Consument (iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten of diensten verwerft of gebruikt).
Wij leveren enkel in België. Als je een leveringsadres in een ander land opgeeft, kunnen we je bestelling weigeren.
Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website.
Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.

Aanbod en bestelling
We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we je verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Vergissen is echter menselijk en als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om je alsnog te leveren.

Herroepingsrecht
Als je goederen of diensten bij ons koopt, heb je gedurende 7 dagen vanaf de levering het recht om te beslissen dat je de goederen niet wil houden. Je kan je bestelling dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugsturen. Binnen de 7 dagen nadat we je bestelling teruggekregen hebben of je hebt aangegeven dat je wil afzien van de overeenkomst, krijg je een tegoedbon.
Het terugzenden van goederen kost voor jou €5,70. Je dient een retouraanvraag te doen via mail naar mireilledugardijn@icloud.com met vermelding van jouw ordernummer en het desbetreffende product. Enkel dan heb je recht op deze voordelige retourservice.
Artikelen in korting kunnen niet geretourneerd worden. Als je de goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag je ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of je het goed wenst te behouden. Teruggestuurde goederen mogen gepast zijn, maar mogen niet gebruikt zijn. Als je de goederen terugstuurt, moet dit indien mogelijk gebeuren samen met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking en rekening houdende met onze instructies hieronder.
Je kan je retourpakket retourneren via de post of door dit binnen te brengen in onze winkel.
Om je herroepingsrecht, snel en correct uit te oefenen, gelieve een mail te versturen naar mireilledugardijn@icloud.com.
Wij zullen je per e-mail een ontvangstbevestiging van jouw herroeping sturen.

De prijs
Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten. Je komt dus nooit voor verrassingen te staan. We kunnen wel beslissen om bovenop de aankoopprijs ook de verzendkosten aan te rekenen. In dat geval melden we dat altijd voordat je je aankoop definitief plaatst.

Levering en uitvoering
Alle goederen en diensten worden geleverd zoals ingegeven bij de bestelling.
Behoudens uitzonderingen, die bij de levering vermeld zullen worden, worden de aangekochte producten binnen de 2 werkdagen na bestelling en betaling door ons verzonden. De verzendtermijn bedraagt 1 à 2 werkdagen. Wij garanderen dus een levering binnen de 5 werkdagen, doch in de praktijk zal deze sneller zijn.
Ermano's bepaalt welke vervoersonderneming de door de koper aangekochte goederen zal leveren.
Als wij niet tijdig kunnen leveren, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld.
Onze verzendingen gebeuren steeds op ons risico. Je hoeft je dus geen zorgen te maken om goederen die verloren gaan in de post. Als je ons echter goederen terugzendt binnen de 7 dagen na aankoop omdat je ze liever niet wil houden, ben jij verantwoordelijk voor het transport.
We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

Website
Al de op de website vermelde gegevens, met inbegrip van de getoonde prijzen, kunnen te allen tijde door Ermano's worden aangepast.
De inhoud van de website is louter informatief en doet geen contractuele relatie ontstaan. Ondanks de inspanningen om de inhoud van de website te actualiseren, kunnen sommige gegevens onjuist, verouderd of onvolledig zijn. De inhoud van de website is auteursrechtelijk beschermd. Door het gebruik van de website gaat u ermee akkoord dat het Belgisch recht van toepassing is op de inhoud van de website.
De verkoper is niet aansprakelijk voor:
* het gebrekkig functioneren van de website;
* voor elke schade die voortvloeit uit het gebruik van de website of handelingen van derden met betrekking tot de website en
* websites van derden waarnaar de bezoekers van de website zouden worden verwezen.

Overmacht
In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.
Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, ...

Intellectuele eigendom
Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.
Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
Ook de volledige website, met inhoud van combinatie van lay-out, teksten, foto’s, logo’s, kleurpallet en met name de volledige stijl is auteursrechtelijke beschermd en mag dan ook niet gekopieerd of nagebootst worden.

Klachtenregeling en geschillen
We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via mireilledugardijn@icloud.com
We doen er alles aan om jouw klacht binnen de 7 dagen te behandelen.

Nietigheid
Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig zouden zijn, tast dit de geldigheid van de andere bedingen niet aan.

Toepasselijk recht
De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen zijn van toepassing op elk geschil dat uit de overeenkomst zou voortvloeien. De overeenkomst is uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht.